fbpx

Cart

Sản phẩm khuyến mại

Sản phẩm khuyến mại

Grid List

Hiển thị 1–24 của 72 kết quả

D2.784 _ xám bông đỏ

483,000 690,000 

D2.784 _ xám bông đỏ

483,000 690,000 
Đầm Midi cổ tim thắt nơ sau, tùng high-low phối bèo

D2.798 _ kem bông cam

448,000 640,000 

D2.798 _ kem bông cam

448,000 640,000 
Đầm cổ tim đắp giả, tay ngắn, phối nẹp eo, tùng A dún eo

 

D2.803 _ vàng nâu bông kem

469,000 670,000 

D2.803 _ vàng nâu bông kem

469,000 670,000 

Đầm cổ vuông dún ngực tay phồng tùng A

D9.715 _ xanh bông ngò cam

438,000 625,000 

D9.715 _ xanh bông ngò cam

438,000 625,000 

Đầm Midi cổ tim tay phồng, dún ngực, tùng A phối bèo, lưng thun

D1.757 _ vàng bông đen

454,000 648,000 

D1.757 _ vàng bông đen

454,000 648,000 

Đầm midi cổ tim, cài nút, dún eo, tay con, tùng phối bèo xéo

D2.793 _ kem bông xanh nâu

460,000 658,000 

D2.793 _ kem bông xanh nâu

460,000 658,000 
Đầm cổ tim đắp tay loe, thắt chéo eo, tùng xòe

D2.798 _ xám bông hồng

448,000 640,000 

D2.798 _ xám bông hồng

448,000 640,000 
Đầm cổ tim đắp giả, tay ngắn, phối nẹp eo, tùng A dún eo

 

D2.784 _ kem bông xanh

483,000 690,000 

D2.784 _ kem bông xanh

483,000 690,000 
Đầm Midi cổ tim thắt nơ sau, tùng high-low phối bèo

D2.780 _ xanh bông hồng nhí

460,000 658,000 

D2.780 _ xanh bông hồng nhí

460,000 658,000 

Đầm Midi cổ tim tay loe, dáng suông nhẹ, thắt nơ sau, tùng 8 mảnh

D2.792 _ đen bông kem

500,000 715,000 

D2.792 _ đen bông kem

500,000 715,000 

Đầm Midi dáng dài, cổ tim tay phồng, thắt dây eo, tùng A phối bèo lai

D2.794 _ vàng bông đen

487,000 695,000 

D2.794 _ vàng bông đen

487,000 695,000 

Đầm cổ tim tay phồng dáng suông, thắt nơ eo, có túi hông

D2.786 _ vàng bông ngò

314,000 628,000 

D2.786 _ vàng bông ngò

314,000 628,000 

Đầm Midi dáng suông, cổ vuông, thắt nơ sau xẻ tà

D2.775 _ đen bông hồng

454,000 648,000 

D2.775 _ đen bông hồng

454,000 648,000 
Đầm Midi cổ vuông dún ngực, tay phồng, phối bèo lai

D2.794 _ xanh đen bông vàng

487,000 695,000 

D2.794 _ xanh đen bông vàng

487,000 695,000 

Đầm cổ tim tay phồng dáng suông, thắt nơ eo, có túi hông

D2.775 _ kem bông xanh

454,000 648,000 

D2.775 _ kem bông xanh

454,000 648,000 
Đầm Midi cổ vuông dún ngực, tay phồng, phối bèo lai

D2.792 _ xanh bông kem hồng

500,000 715,000 

D2.792 _ xanh bông kem hồng

500,000 715,000 

Đầm Midi dáng dài, cổ tim tay phồng, thắt dây eo, tùng A phối bèo lai

D2.790 _ xanh bông hồng nhí

473,000 675,000 

D2.790 _ xanh bông hồng nhí

473,000 675,000 

Đầm Midi cổ thuyền tay phồng, phối nẹp eo, thắt nơ sau, tùng phối bèo, có túi hông

D2.783 _ đỏ bông hồng vàng

323,000 645,000 

D2.783 _ đỏ bông hồng vàng

323,000 645,000 

Đầm Midi cổ tim 2 lớp, tay loe, eo xếp pli thắt nơ sau , tùng A

D2.784 _ đen bông ngò xanh

483,000 690,000 

D2.784 _ đen bông ngò xanh

483,000 690,000 
Đầm Midi cổ tim thắt nơ sau, tùng high-low phối bèo

D2.787 _ đỏ bông dây

314,000 628,000 

D2.787 _ đỏ bông dây

314,000 628,000 
Đầm cổ tim tay phồng phối nẹp eo tùng xoè

D9.715 _ vàng bông hồng

438,000 625,000 

D9.715 _ vàng bông hồng

438,000 625,000 

Đầm Midi cổ tim tay phồng, dún ngực, tùng A phối bèo, lưng thun

D2.781 _ xanh bông hồng

460,000 658,000 

D2.781 _ xanh bông hồng

460,000 658,000 

Đầm Midi tay phồng, cổ tim đắp giả dún eo, tùng A phối bèo đuôi cá

D2.777 _ vàng bông cúc

324,000 648,000 

D2.777 _ vàng bông cúc

324,000 648,000 

Đầm cổ tim tay phồng, dún ngực, thắt nơ sau, tùng tròn

D1.763 _ vàng bông nhí

334,000 668,000 

D1.763 _ vàng bông nhí

334,000 668,000 
Đầm Midi dáng dài, cổ vuông,cài nút dây khuy, tay bèo, nẹp eo cao, có túi hông