fbpx

Cart

Sản phẩm khuyến mại

Sản phẩm khuyến mại

Grid List

Hiển thị 1–24 của 61 kết quả

D2.805 _ xanh bông kem nâu

483,000 690,000 

D2.805 _ xanh bông kem nâu

483,000 690,000 

Đầm Midi cổ đắp tay phồng, dáng tùng A

D2.818 _ đỏ bông xanh

466,000 665,000 

D2.818 _ đỏ bông xanh

466,000 665,000 

Đầm Midi cổ tim tay lồng đèn dáng đuôi cá

D1.762 _ đen bông đỏ

473,000 675,000 

D1.762 _ đen bông đỏ

473,000 675,000 
Đầm Midi cổ thuyền, tay bèo, phối nẹp eo, tùng cài nút

D2.807 _ đỏ bông vàng

476,000 680,000 

D2.807 _ đỏ bông vàng

476,000 680,000 

Đầm Midi cổ tim tay loe, phối nẹp eo xéo, tùng phối bèo đuôi cá

D2.815 _ tím bông nhí

469,000 670,000 

D2.815 _ tím bông nhí

469,000 670,000 

Đầm Midi cổ tim dún ngực, tay phồng, eo xếp pli, tùng dún

D1.762 _ xanh bông ngò

473,000 675,000 

D1.762 _ xanh bông ngò

473,000 675,000 
Đầm Midi cổ thuyền, tay bèo, phối nẹp eo, tùng cài nút

D2.784 _ xám bông đỏ

483,000 690,000 

D2.784 _ xám bông đỏ

483,000 690,000 
Đầm Midi cổ tim thắt nơ sau, tùng high-low phối bèo

D2.798 _ kem bông cam

448,000 640,000 

D2.798 _ kem bông cam

448,000 640,000 
Đầm cổ tim đắp giả, tay ngắn, phối nẹp eo, tùng A dún eo

 

D2.791 _ kem bông ngò

479,000 685,000 

D2.791 _ kem bông ngò

479,000 685,000 

Đầm Midi cổ vuông dún ngực, tay lửng, phối nẹp eo xéo, tùng A phối bèo đuôi cá

D2.803 _ vàng nâu bông kem

469,000 670,000 

D2.803 _ vàng nâu bông kem

469,000 670,000 

Đầm cổ vuông dún ngực tay phồng tùng A

D9.715 _ xanh bông ngò cam

438,000 625,000 

D9.715 _ xanh bông ngò cam

438,000 625,000 

Đầm Midi cổ tim tay phồng, dún ngực, tùng A phối bèo, lưng thun

D2.799 _ đen bông kem nâu

466,000 655,000 

D2.799 _ đen bông kem nâu

466,000 655,000 
Đầm Midi cổ tim nối chân ngực, tùng A, phối bèo lai

D1.757 _ vàng bông đen

454,000 648,000 

D1.757 _ vàng bông đen

454,000 648,000 

Đầm midi cổ tim, cài nút, dún eo, tay con, tùng phối bèo xéo

D2.793 _ kem bông xanh nâu

460,000 658,000 

D2.793 _ kem bông xanh nâu

460,000 658,000 
Đầm cổ tim đắp tay loe, thắt chéo eo, tùng xòe

D2.798 _ xám bông hồng

448,000 640,000 

D2.798 _ xám bông hồng

448,000 640,000 
Đầm cổ tim đắp giả, tay ngắn, phối nẹp eo, tùng A dún eo

 

D2.784 _ kem bông xanh

483,000 690,000 

D2.784 _ kem bông xanh

483,000 690,000 
Đầm Midi cổ tim thắt nơ sau, tùng high-low phối bèo

D2.780 _ xanh bông hồng nhí

460,000 658,000 

D2.780 _ xanh bông hồng nhí

460,000 658,000 

Đầm Midi cổ tim tay loe, dáng suông nhẹ, thắt nơ sau, tùng 8 mảnh

D2.794 _ vàng bông đen

487,000 695,000 

D2.794 _ vàng bông đen

487,000 695,000 

Đầm cổ tim tay phồng dáng suông, thắt nơ eo, có túi hông

D2.794 _ xanh đen bông vàng

487,000 695,000 

D2.794 _ xanh đen bông vàng

487,000 695,000 

Đầm cổ tim tay phồng dáng suông, thắt nơ eo, có túi hông

D2.780 _ đỏ bông ngò

460,000 658,000 

D2.780 _ đỏ bông ngò

460,000 658,000 

Đầm Midi cổ tim tay loe, dáng suông nhẹ, thắt nơ sau, tùng 8 mảnh

D2.784 _ đen bông ngò xanh

483,000 690,000 

D2.784 _ đen bông ngò xanh

483,000 690,000 
Đầm Midi cổ tim thắt nơ sau, tùng high-low phối bèo

D1.754 _ vàng bông hồng

299,000 600,000 

D1.754 _ vàng bông hồng

299,000 600,000 

Đầm cổ vuông tay phồng, tùng xếp li A

G9.060 _ bông nâu

249,000 498,000 

G9.060 _ bông nâu

249,000 498,000 

Đầm cổ tim cài nút trước, tay ngắn, dún thun chân ngực, dáng suông rộng, có túi 2 bên

D9.656a _ đỏ bông kem

249,000 688,000 

D9.656a _ đỏ bông kem

249,000 688,000 

Đầm cổ thuyền, tay ngắn, nối eo, dáng tùng xòe