fbpx

Đầm dự tiệc

Đầm dự tiệc

Grid List

Showing 1–24 of 175 results

D9.653_ xanh bông dây

528,000 660,000 

D9.653_ xanh bông dây

528,000 660,000 

Đầm xếp ngực có tay tùng tròn

D9.653_ đen bông hồng

528,000 660,000 

D9.653_ đen bông hồng

528,000 660,000 

Đầm xếp ngực có tay tùng tròn

D9.661_ đen bông hồng

544,000 680,000 

D9.661_ đen bông hồng

544,000 680,000 

Đầm cổ vuông dún ngực tùng 8 mảnh

D9.661a_ xanh bông cam

520,000 650,000 

D9.661a_ xanh bông cam

520,000 650,000 

Đầm cổ vuông dún ngực tùng 8 mảnh

D7.322_ kem bông nhí

544,000 680,000 

D7.322_ kem bông nhí

544,000 680,000 

Đầm lai bèo dún eo tùng rộng

G9.668_ kem bông dây

464,000 580,000 

G9.668_ kem bông dây

464,000 580,000 

Đầm tay phồng rút eo tùng rộng

G9.668_ hồng bông dây

464,000 580,000 

G9.668_ hồng bông dây

464,000 580,000 

Đầm tay phồng rút eo tùng rộng

D9.603_ kem bông lớn

512,000 640,000 

D9.603_ kem bông lớn

512,000 640,000 

Đầm cổ đắp thắt eo tùng A

D9.654_ đen bông ngò

343,000 685,000 

D9.654_ đen bông ngò

343,000 685,000 

Đầm tay ngắn cổ đắp tùng tròn

D9.654_ đen bông đỏ vàng

548,000 685,000 

D9.654_ đen bông đỏ vàng

548,000 685,000 

Đầm tay ngắn cổ đắp tùng tròn

D7.321_ đen bông nâu

580,000 725,000 

D7.321_ đen bông nâu

580,000 725,000 

Đầm cổ tròn tay phồng tùng rộng

D9.663 _ xanh bông đỏ

540,000 675,000 

D9.663 _ xanh bông đỏ

540,000 675,000 

Đầm tay phồng xếp pli bút chì

D9.663 _ đen bông hồng

540,000 675,000 

D9.663 _ đen bông hồng

540,000 675,000 

Đầm tay phồng xếp pli bút chì

D9.658_ xanh ngọc bông nhí

544,000 680,000 

D9.658_ xanh ngọc bông nhí

544,000 680,000 

Đầm nơ cổ cài nút đuôi cá

D9.658_ kem bông đỏ

544,000 680,000 

D9.658_ kem bông đỏ

544,000 680,000 

Đầm nơ cổ cài nút đuôi cá

G9.042_ đen bông nhí xám

440,000 550,000 

G9.042_ đen bông nhí xám

440,000 550,000 

Đầm tay phồng dún eo Midi

D9.589b _ kem bông nhí

448,000 560,000 

D9.589b _ kem bông nhí

448,000 560,000 

đầm cổ chéo tay ngắn bút chì

D9.651_ bông xanh kem

568,000 710,000 

D9.651_ bông xanh kem

568,000 710,000 

Đầm tay phồng nơ cổ tùng rộng

D9.656a_ đen bông lá

550,000 688,000 

D9.656a_ đen bông lá

550,000 688,000 

Đầm cổ thuyền tay lửng tùng tròn

D9.636_ đen bông ngò xanh

592,000 740,000 

D9.636_ đen bông ngò xanh

592,000 740,000 

Đầm cổ vuông tay phồng tùng 8 mảnh

G9.058_ bc đen bông xanh

380,000 475,000 

G9.058_ bc đen bông xanh

380,000 475,000 

Đầm tay phồng dáng suông

D9.650 _ đen bông hồng

492,000 615,000 

D9.650 _ đen bông hồng

492,000 615,000 

Đầm cổ thuyền tay ngắn bút chì

D6.502 _ xanh bông trắng

510,000 638,000 

D6.502 _ xanh bông trắng

510,000 638,000 

đầm công sở, dự tiệc cổ tròn tay lửng, dáng bút chì

D9.660 _ kem bông sọc vàng

488,000 610,000 

D9.660 _ kem bông sọc vàng

488,000 610,000 

Đầm cổ thuyền tay phồng bút chì